Оқиғалар күнтізбесі

2015 жылға арналған корпоративтік іс-шаралар күнтізбесі

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

Корпоративтік іс-шара

Өткізу датасы

1

2008 ж және 2009 ж. Еурооблигациялар бойынша сыйақы төлеу.

Қаңтар 2015ж.

2

Индекстелген купондық облигацияларды ішінара сатып алу

Қаңтар 2015ж.

3

2009 жылдың еурооблигацияларын төлеу.

Қаңтар 2015ж.

4

2010 ж және 2013 ж. Еурооблигациялар бойынша сыйақы төлеу.

Сәір 2015ж.

5

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ -ның акцияларын орналастыру туралы қорытынды есеп бойынша мемлекеттік уәкілетті органда бекіту.

Наурыз-Сәуір 2015ж.

6

2015 жылдың үш айына «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ -ның интернет-сайтында қаржылық есептілікті жариялау

Мамыр 2015ж.

7

2010 ж. Еурооблигациялар бойынша сыйақы төлеу.

Мамыр 2015ж.

8

2014ж. Еурооблигациялар бойынша сыйақы төлеу.

Мамыр 2015ж.

9

БАҚ-қа 2014 жылға арналған жылдық аудиттелген қаржылық есептілікті және АҚ «ҚазМұнайГаз» ҰК-ның интернет-сайтында жариялау

Маусым 2015ж.

10

2014ж. Еурооблигациялар бойынша сыйақы төлеу.

Шілде 2015ж.

11

Индекстелген купондық облигацияларды ішінара сатып алу

Шілде 2015ж.

12

2014 жылға арналған акциялар бойынша дивидендтер төлеу

Шілде-Тамыз 2015ж.

13

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ -ның интернет-сайтынында жарты 2015 жылға арналған қаржылық есептілікті жариялау

Қыркүйек 2015ж.

14

2010 ж және 2013 ж. Еурооблигациялар бойынша сыйақы төлеу.

Қазан 2015ж.

15

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ -ның акцияларын орналастыру туралы қорытынды есеп бойынша мемлекеттік уәкілетті органда бекіту.

Қыркуйек-Қазан 2015ж.

16

2010 ж. Еурооблигациялар бойынша сыйақы төлеу.

Қараша 2015ж.

17

2014ж. Еурооблигациялар бойынша сыйақы төлеу.

Қараша 2015ж.

18

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ -ның веб-сайтында 2015 жылдың алғашқы тоғыз айындағы қаржылық есептілікті жариялау

Желтоксан 2015ж.