Тәуекелдіктерді басқару жүйесі

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың компаниялар тобы заңнаманың барлық нормаларын, біздің қызметімізде пайдаланылатын саясат пен барлық стандарттарды толық сақтауға міндеттенеді.

Біздің қызметімізбен байланысты ықтимал тәуекелдерді анықтау бойынша үлкен жұмысты жүргіземіз және оларды жою бойынша барлық қажетті шараларды қабылдаймыз. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-та тәуекелдерді басқару жөніндегі жеке құрылымдық бөлімше (департамент), Басқарма жанында Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет және Директорлар кеңесі жанында Аудит жөніндегі комитет құрылды. Компанияда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың компаниялар тобы бойынша тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің саясаты, карта мен  тәуекелдіктердің тізілімі, сондай-ақ қаржылық тәуекелдіктерді басқару жөніндегі саясат бекітілді.

Директорлар кеңесі тоқсан сайынғы негізде компанияның тәуекелдіктері жөніндегі есепті қарастырады, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың тәуекелдік тәбетін, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың әрбір негізгі тәуекелдікке қатысты төзімділік деңгейін қайта қарайды және бекітеді.