Біздің қоршаған ортаға әсеріміз

Біздің мақсатымыз – қоғамға және табиғатқа зиян келтірмей қоршаған ортаға әсерін тигізетін ықпалдарды тиімді басқару. Біз көмірсутегілерін барлау және өндірудің толық өндірістік циклін, оларды тасымалдауды және арнайы сервистік қызметтер көрсеткенге дейін қайта өңдеуді жүзеге асыра отырып, жоғары өндірістік және экологиялық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуге тырысамыз, қоршаған ортаны қорғаудың (ҚОҚ) басқару жүйелерін тұрақты жетілдіруге бағытталамыз. Біз Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы Компания саясатына (бұдан әрі – Саясат), Кешенді экологиялық бағдарламаға (КЭБ) және қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралардың бекітілген жоспарларына сәйкес өндірістік қызметті жүзеге асырамыз.ҚОҚ Саясатқа, басқарудың негізгі қағидаттарына сәйкес қоршаған ортаға қызметтің келеңсіз әсерлерін үздіксіз азайту, ҚОҚ саласындағы қатерлерді анықтау және басқару, энергиялық тиімділікті арттыру, ашықтықты және ақпаратты болуды қамтамасыз ету болып табылады. Саясаттың ықпалы ҚМГ-ның барлық қызметкерлеріне, сондай-ақ ҚМГ объектілерінде қызметтер көрсететін мердігерлік ұйымдардың қызметкерлеріне таралады.

Компанияда біріктірілген экологиялық менеджмент жүйесі қолданыста, оның негізгі қолданыстағы табиғатты қорғау заңнамасы, экологиялық менеджмент қағидаттары және процесстік тәсіл болып табылады. 2006 жылдан бастап жұмыс жағдайында сапа саласында басқару жүйесін қолдау, қоршаған ортаны қорғау, денсаулықты қорғау және ISO 9001, ISO 14001 мен OHSAS 18001 талаптарына сәйкес еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты қолдауға ие болып келеді.

ҚМГ Басқармасы және Директорлар кеңесі отырыстарында ЕҚОҚ ай сайын тыңдалады, ал бұл басшылар мен мамандардың жауапкершілігін арттырады. Біз жыл сайынғы негізде ҚОҚ саласындағы біздің жетістіктерімізді талдаймыз және жақсартуға арналған саланы, болашақ қызмет үшін мақсаттар мен міндеттерді анықтаймыз. Біз экологиялық қауіпсіздікті сақтау және қоршаған ортаға келеңсіз әсерлерді азайту мақсатында жаңа практика мен технологияларды қолдану және енгізу мүмкіндіктерін үздіксіз зерттейміз. 

Біздің қызметіміздің басым бағыттары: жылыжайлық газдардың шығарындыларын басқару, жалындатып жағуды азайту, тарихи қалдықтарды пайдаға асыру, жерді құнарландыру және энергиялық тиімділікті арттыру болып табылады.