Энергетикалық ресурстарды пайдалану және энергия үнемдеу

Біз энергия тиімділігін арттыру және энергия ресурстарын пайдалануды оңтайландыру жұмыстарын белсенді жүргіземіз.

2016 жылы біз   2021 жылға дейінгі кезеңге арналған «Энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін арттырудың корпоративтік жол картасын» әзірледік. Оны әзірлеу нәтижесінде энергия ресурстарын тұтынуды 4,5 млн. ГДж-ға төмендету жоспарланып отыр. Біз арқылы халықаралық танылған энергия сервистік шарттарының тетіктері арқылы энергия үнемдеу саласына стратегиялық инвесторларды тарту жұмысын жалғастырамыз.

Топтың энергия үнемдеуін және энергия тиімділігін дамытудың негізгі стратегиялық бағыттары – технологиялық жабдықтарды жаңарту, энергия сақтайтын технологияларды енгізу, жылу энергиясын әзірлеуді және тұтынуды оңтайландыру, сондай-ақ генерациялаудың, соның ішінде ілеспе мұнай газын пайдаланып, жеке көздерін дамыту.  

Энергия үнемдеу бойынша өткізілген іс-шаралардың арқасында энергетикалық жылу ресурстарын (ЭЖР) тұтыну базалық жылмен салыстырғанда 1,4 %-ға қысқарды.

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі жөніндегі іс-шараларды іске асыруға 1 617 млн. теңге ($4,7 млн.) инвестиция салынды, 74-тен артық іс-шара орындалды. Энергетикалық жылу ресурстары (ЭЖР) сатып алу бойынша 955 млн. теңге қаржы шығыны үнемделді ($2,8 млн.), бұл 2015 жылмен салыстырғанда 4,6%-ға артық.

2017 және 2020 жылдар аралығында біз:

  • короративтік орталықта энергетикалық аудит өткізуді және Энергия үнемдейтін іс-шаралар жоспарын әзірлеуді;
  • Топтың бөлек Энергетикалық есебін шығаруды;
  • 2017 жылы кемінде 0,9 млн. ГДж үнемдеуге әкелетін энергия үнемдеу және энергия тиімділігі жөніндегі іс-шараларды іске асыруды жоспарлап отырмыз.