Жекешелендіру Бағдарламасының хабарламаларының мұрағаты

Екі кезеңдік ашық конкурс тәсілімен

«Еуро-Азия Эйр» авиакомпаниясы»

акционерлік қоғамының 100% акцияларын сату бойынша

САУДА-САТТЫҚ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр д-лы, 19-үй мекенжайындағы «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Сатушы», «Меншік иесі», «ҚМГ» немесе «Сауда-саттықты ұйымдастырушы») осымен «Еуро-Азия Эйр» авиакомпаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Компания», «Қоғам» немесе «Актив») 100% акцияларын (бұдан әрі – «Акциялар») сату бойынша екі кезеңдік ашық конкурс (бұдан әрі – «Сауда-саттық» немесе «Конкурс») өткізетіні туралы хабарлайды.

Акцияларды сату «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) кемінде елу проценті «Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың активтер мен объектілерді сатуының бірыңғай қағидасына (2014 жылғы 28 мамырдағы №110 хаттама, бұдан әрі – «Қағида») сәйкес жүзеге асырылады.

Толығырақ

Ақпараттық хабарлама (бұдан әрі – Хабарлама)

Осы Хабарлама «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – Қор) Директорлар кеңесінің шешімімен (2014 жылғы 28 мамырдағы №110 хаттама) бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) кемінде елу проценті «Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың активтер мен объектілерді сатуының бірыңғай қағидасына» (бұдан әрі – Бірыңғай қағида) және «Ақпараттық-оқу орталығы» АҚ (бұдан әрі – Ұйымдастырушы) Директорлар кеңесінің шешімімен (2014 жылғы 23 мамырдағы №66 хаттама) бекітілген «Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында мүлік сату бойынша электрондық сауда-саттық өткізу регламентіне» (бұдан әрі – Регламент) сәйкес дайындалды.

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – ҚМГ) 2015 жылғы 23 маусымда сағат 11:00 (Астана уақыты) www.gosreestr.kz. Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында өтетін «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ 100% акцияларын (бұдан әрі – Актив немесе ҚМГИ) сату бойынша электрондық конкурс (бұдан әрі – Конкурс) өткізетіні туралы жариялайды.

Толығырақ

Екі кезеңдік ашық конкурс тәсілімен

«Қазтеңізкөлікфлоты» ҰТКК» ЖШС жарғылық

капиталындағы 49% қатысу үлесін сату бойынша

САУДА-САТТЫҚ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр д-лы, 19-үй мекенжайындағы «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Сатушы», «Меншік иесі», «ҚМГ» немесе «Сауда-саттықты ұйымдастырушы») осымен «Қазтеңізкөлікфлоты» ҰТКК» ЖШС (бұдан әрі – «Компания», «Қатысу үлесі» немесе «Актив») 49% қатысу үлесін (бұдан әрі – «Қатысу үлесі») сату бойынша екі кезеңдік ашық конкурс (бұдан әрі – «Сауда-саттық» немесе «Конкурс») өткізетіні туралы хабарлайды.

Қатысу үлесін сату «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) кемінде елу проценті «Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың активтер мен объектілерді сатуының бірыңғай қағидасына (2014 жылғы 28 мамырдағы №110 хаттама, бұдан әрі – «Қордың Бірыңғай Қағидасы») сәйкес жүзеге асырылады.

Толығырақ

Екі кезеңдік ашық конкурс тәсілімен
«Еуро-Азия Эйр» авиакомпаниясы»
акционерлік қоғамының 100% акцияларын сату бойынша
САУДА-САТТЫҚ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр д-лы, 19-үй мекенжайындағы «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Сатушы», «Меншік иесі», «ҚМГ» немесе «Сауда-саттықты ұйымдастырушы») осымен«Еуро-Азия Эйр» авиакомпаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Компания», «Қоғам» немесе «Актив») 100% акцияларын (бұдан әрі – «Акциялар») сату бойынша екі кезеңдік ашық конкурс (бұдан әрі – «Сауда-саттық» немесе «Конкурс») өткізетіні туралы хабарлайды.

толығырақ