Есептілік және қаржылық нәтижелер

Жылдық есеп және Инвесторларға арналған презентациялар

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
 
Жылдық есеп
Инвесторларға арналған таныстырылымдар
Есептің интерактивті нұсқасы

Тұрақты даму туралы есеп және Климат туралы сауалнама

2020
2019
2018
2017
 
Тұрақты даму туралы есеп
Климаттық сауалнама
Су қауіпсіздігі туралы сауалнама

Қызметтің тоқсандық нәтижелері

2021

6A

9A

Жыл

2020

6A

9A

Жыл

2019

6A

9A

Жыл

2018

6A

9A

Жыл

 
 
Қаржылық нәтижелер
Өндірістік нәтижелер
Басшылықтың қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі туралы есебі
Презентациялар
Анықтама

Қаржы есептілігі

2021

6A

9A

Жыл

2020

6A

9A

Жыл

2020

6A

9A

Жыл

2019

6A

9A

Жыл

2018

6A

9A

Жыл

 
 
ХҚЕС стандарттарына сәйкес қаржы есептілігі