Компанияның стратегиясы

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясы

 

2021 жылғы қарашада Компанияның Директорлар кеңесі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясын бекітті.

Стратегия ҚМГ активтері қоржынындағы мұнай-газ химиясы бизнесіне қосылу жөніндегі өзгерістерді мен «ҚазТрансГаз» АҚ-ны «Самұрық-Қазына» АҚ құрамындағы дербес ұлттық компания болып бөлінуді, сондай-ақ таза энергия көздеріне энергетикалық көшу жөніндегі әлемдік трендті және көміртегіні реттеуді қатаңдату мәселесін ескереді.

Компания ел экономикасын, экологияға және қоғамға өз ықпалының маңыздылығын жете түсініп, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік басымдықтардың, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы міндеттердің үйлесімділігін қамтамасыз ету мақсатында компанияның негізгі бизнес-процестерінің тұрақты даму қағидаттарымен ықпалдастыруды жалғастырады.

Алдағы он жылда компанияның өсуі ресурстық базаның өсуі, ағымдағы өндірістің тиімділігі, жаңа бөліністерді дамыту, заманауи технологияларды енгізу және көміртегі ізін қысқарту есебінен қамтамасыз етілетін болады.

 

Пайымы: Қауіпсіздіктің жоғары стандарттарына және тұрақты даму қағидаттарына сәйкес келетін, қаржылық нәтижені барынша молайтуға бағытталған  тігінен-интеграцияланған ұлттық мұнай-газ компаниясы.

 

Миссиясы: Біз болашақ ұрпаққа қамқорлық жасай отырып, еліміздің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, Қазақстанның өсіп-өркендеуі жолында табиғи ресурстарды тиімді әрі ұтымды игерудеміз.

 

ҚМГ миссиясына сәйкес төрт стратегиялық мақсат айқындалды.

1) Компанияның өсуін қамтамасыз ету үшін жеткілікті ресурстық база

2) Компанияның құн тізбегінің тиімділігін арттыру

3) Бизнесті әртараптандыру және өнім қоржынын кеңейту

4) Тұрақты даму және өндірістің көміртекті сыйымдылығын үдемелі төмендету