Компанияның стратегиясы

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ сатылас біріктірілген ұлттық мұнай-газ компаниясы бола отырып, Қазақстан Республикасы мұнай-газ саласының одан әрі дамытуға ұмтылады.  

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ миссиясы ұлттық мұнай-газ саласын дамытуға қатысудан Акционерлерге барынша пайда түсіру болып табылады.

 

Пайымы 2028 жылға қарай «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қауіпсіздік пен корпоративтік басқарудың ең жоғары стандарттарына сәйкес келетін жоғары тиімді сатылас біріктірілген операциялық компания болуы тиіс.

 

Корпоративтік құндылықтар:

Әділдік

 • Біздің ісіміз адалдыққа негізделген
 • Біз сөзімізге берікпіз және қос стандартты қабылдамаймыз
 • Біз бәріне тең мүмкіндік ұсынамыз және әділміз

Адалдық  

 • Біз компанияның мүддесі жеке бас мәселесінен жоғары деп қабылдаймыз
 • Біз компанияның барлық қызметі мен құндылықтарына ұқыпты қараймыз
 • Біз біргеміз

Даму

 • Біз адамдар мен технологияларға инвестиция саламыз
 • Біз жаңашылдыққа ұмтылып және үнемі дами отырып, әлемдік компания болуға тырысамыз
 • Біз өзгерістерді басқарамыз

Қауіпсіздік

 • Біз қызметкелеріміздің, әріптестер мен қоғамның қауіпсіздігіне қамқорлық жасаймыз
 • Біз қоршаған ортаға қамқорлық танытамыз
 • Абырой-беделімізді сақтау – біз үшін аса маңызды

Жауапкершілік

 • Біз салмақты шешім қабылдаймыз
 • Біз қателіктерден сабақ аламыз
 • Біз жігерліміз және тәртіпке бағынамыз

 

 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ миссиясы мен пайымына қол жеткізу үш стратегиялық мақсатты іске асыру арқылы қамтамасыз етіледі:

 1. Құнын құру және қаржылық тұрақтылықты нығайту;
 2. ЕТҰ/БК басқарылушылық деңгейін жоғарылату;
 3. Корпоративтік басқару және орнықты даму.

Стратегиялық мақсаттарды іске асыру еркін ақша ағынының және инвестицияларды қайтару көрсеткішінің өсуіне жетуге, операциялық жетілдіруді тез және тиімді жүргізуге және   корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің, еңбекті, денсаулықты және қоршаған ортаны қорғаудың жетілдірілген көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін басқару жүйесін құруға мүмкіндік береді.