Ішкі құжаттар

Құрылтай құжаттары

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысы

Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар

Директорлар Кеңесі

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасының, мүшелерінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ереже

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің  2018 жылға арналған отырыстарының күнтізбесі

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің  2019 жылға арналған отырыстарының күнтізбесі

ҚазМұнайГаз ҰК АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің  2020 жылға күнтізбесі

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің  2021 жылға арналған отырыстарының күнтізбесі

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылға арналған жұмыс жоспары

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеті туралы ереже

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Қаржы жөніндегі комитеті туралы ереже

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Аудит комитеті туралы ереже

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін көтеру және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен сыртқы сарапшыларды жұмылдыру жөніндегі саясат

2018 жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттінің қызметі туралы есеп

2018 жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және инновациялар жөніндегі комитеттінің қызметі туралы есеп

Дивидендтік саясат

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2012-2016 жылдар кезеңіне арналған еншілес ұйымдар мен тәуелді қоғамдарға қатысты дивидендтік саясаты

«Самұрық-Қазына» АҚ Дивидендтік саясаты

Кодекстер

Корпоративтік басқару кодексі

Іскерлік этика кодексі

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы Корпоративтік әлеуметтік  жауапкершілік Кодексі

Саясаттар мен Реттемелер

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ-тың 2017-2021 жылдарға арналған Кадрлық саясаты

БНА регламенті

БНА регламентіне сұрақ-жауап

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының тәуекелдерін басқарудың корпоративтік жүйесі жөніндегі саясат

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясат

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ-ның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттары

«ҚазМұнайгаз» ҰК АҚ сапа саласындағы саясаты

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсізді және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясаты

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жер үсті көлік құрал пайдалану саясаты

«ҚазМұнайГаз»ҰК АҚ алкоголь, есірткі құралдар, психотроптық заттар және олардың аналогтарына қатысты саясаты

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның құпия хабардар ету саясаты 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның ЕТҰ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясаты

Сертификаттар

Сертификат

Сертификат

IOGP сертификаты