Ішкі құжаттар

Құрылтай құжаттары

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысы

Директорлар Кеңесі

«"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы Ереже

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және портфельді басқару жөніндегі комитеті ереже

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Аудит комитеті туралы ереже

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеті туралы ереже

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Еңбек қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму жөніндегі комитеті туралы ереже

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасының, мүшелерінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ереже

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы Ереже

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы Ереже

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің  2022 жылға арналған отырыстарының күнтізбесі

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің  2021 жылға арналған отырыстарының күнтізбесі

ҚазМұнайГаз ҰК АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің  2020 жылға күнтізбесі

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің  2019 жылға арналған отырыстарының күнтізбесі

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің  2018 жылға арналған отырыстарының күнтізбесі

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін көтеру және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен сыртқы сарапшыларды жұмылдыру жөніндегі саясат

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету саясаты

Аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтердің атауы

Дивидендтік саясат

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2012-2016 жылдар кезеңіне арналған еншілес ұйымдар мен тәуелді қоғамдарға қатысты дивидендтік саясаты

«Самұрық-Қазына» АҚ Дивидендтік саясаты

Кодекстер

Корпоративтік басқару кодексі

Іскерлік этика кодексі

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы Корпоративтік әлеуметтік  жауапкершілік Кодексі

Саясаттар мен Реттемелер

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ-тың 2017-2021 жылдарға арналған Кадрлық саясаты

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының тәуекелдерін басқарудың корпоративтік жүйесі жөніндегі саясат

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясат

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ-ның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттары

«ҚазМұнайгаз» ҰК АҚ сапа саласындағы саясаты

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсізді және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясаты

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жер үсті көлік құрал пайдалану саясаты

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның құпия хабардар ету саясаты 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның ЕТҰ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясаты

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен оның ЕТҰ қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының мүдделер қақтығысын реттеу саясаты

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі бақылау жүйесінің саясаты

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес пен тәуелді ұйымдарындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерге сыбайлас жемқор

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ дағдарыс жағдайларын басқару регламенті

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ АҚ ішкі бақылау жүйесінің регламенті

ҚМГ Экономиқалық қауіпсіздіқ регламенті

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту

Сертификаттар

Сертификат

Сертификат

IOGP сертификаты

Әлеуметтік саясат саласындағы корпоративтік басшылық құжаттар

ҚазМұнайГаз ҰК АҚ тұрақты даму туралы тұжырымдамасы

ҚазМұнайГаз ҰК АҚ еншілес және тәуелсіз ұйымдарының қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетудің үлгілік ережесі

ҚазМұнайГаз ҰК АҚ компаниялар тобындағы бірыңғай ішкі коммуникациялар жүйесінің үлгі регламенті

ҚазМұнайГаз ҰК АҚ компаниялары тобының ұйымдарына арналған ұжымдық шарттың үлгі нысаны

ҚазМұнайГаз ҰК АҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік кодексі 

«ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ объектілерінде қызметін жүзеге асыратын мердігерлік ұйымдармен ЕТҰ-ның өзара іс-қимылы кезіндегі қызмет жөніндегі үлгі регламент

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ және тұрақты даму саласындағы корпоративтік басшылық құжаттар

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау салаларындағы «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ қызметкерлерінің кодексі «Алтын ережелер»

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы саясаты

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ экологиялық саясаты

«Қазмұнайгаз» ҰК АҚ жер үсті көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану саясаты

«ҚазМұнайГаз»ҰК АҚ алкоголь, есірткі құралдар, психотроптық заттар және олардың аналогтарына қатысты саясаты

ҚМГ компаниялар тобында шығарындыларды басқару жөніндегі саясаты 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобында су ресурстарын басқару жөніндегі корпоративтік стандарт

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компанияларының тобында еңбек қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мердігерлік ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі корпоративтік стандарт

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы құзыреттілікті қамтамасыз ету жөніндегі корпоративтік стандарт 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобындағы өндірістік процестердің қауіпсіздігін басқару жөніндегі корпоративтік стандарт

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ физикалық қауіпсіздік және терроризмге қарсы қорғау корпоративтік регламенті

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компанияларының тобына арналған «Қорғау» картасын қолдану регламенті

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялары тобында денсаулықты сақтау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы менеджмент жүйесі жөніндегі нұсқама

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ интеграцияланған басқару жүйесі жөніндегі нұсқаулығы

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ақпараттық қауіпсіздік менеджменті жүйесі жөніндегі нұсқама

Еңбекті қорғауды басқарудың бірыңғай жүйесі

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобында орнықты даму саласындағы басқару жүйесі жөніндегі нұсқама

БҰҰ-ның ғаламдық шарты

БҰҰ Ғаламдық шартының он қағидаты

Инфаркт пен инсульттың алдын алу

Сауықтыруға 10 қадам