Экологиялық жауапкершілік

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК

Біздің басқару тәсіліміз

Еқ, өқ және қоқ бойынша менеджмент жүйесі

Қоршаған ортаға тиетін әсерді бағалау

Өндірістік экологиялық бақылау

Мүдделі тараптармен ішкі және сыртқы өзара іс-қимыл жасау жүйесі

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру

Энергетикалық ресурстарды пайдалану және энергия үнемдеу

Су ресурстарын пайдалану

Атмосфералық ауаны қорғау

Климаттың өзгеруі және парниктік газдар шығарындылары

Қалдықтарды басқару

Биоалуантүрлілікті сақтау

Мұнайдың төгілуін алдын алу

Үстірт қорығы

Кендірлі-Қаясан мемлекеттік қорық аймағы

«Көкжиде-Құмжарған» мемлекеттік табиғи кешенді қаумалы

Солтүстік Каспий қорық аймағы

Новинский мемлекеттік қаумалы