Қызмет жасалатын өңірлердегі қорғалатын табиғат аумақтары