Миссия және пайымдау

ҚМГ дамудың пысықталған бағыттары және акционерлердің мақсаттары бойынша қол жеткізу бойынша өзінің ұстанымын растайды: Компания активтерінің ұзақ мерзім құнын арттыру және Қазақстан экономикасын жаңғыртуға және әртараптандыруға ықпал ету.

Пайымдау

Корпоративтік басқарудың және қауіпсіздіктің жоғары стандарттарына сәйкес келетін тиімділігі жоғары ұлттық мұнай-газ өндіруші және мұнай-газ көлік компаниясы.

Миссия

Қазақстан Республикасын ұлттық мұнай-газ саласын дамытуға қатысу үшін келесілерді максимум пайдамен қамтамасыз ету.

Стратегия

Есепті жариялау сәтінде 2018 жылы Қор Қазақстан Республикасының ұлттық байлығын ұлғайту және келешек ұрспақ үшін ұзақ мерзімді тұрақтылық миссиясымен 2018–2028 жылдарға арналған жаңа Стратегия әзірледі. Осыған байланысты ҚМГ бүгінгі таңда Қордың 2018–2028 жылдарға арналған Даму стратегиясымен үйлесімдікті қамтамасыз ету үшін өзінің Даму стратегиясын өзектендіру сатысында.