Қорлардың көлемі мен жіктелуі

ЕСЕП БЕРУШІЛІК

Біз мемлекеттік бюджетке салықтарды және заңнамада көзделген өзге де алымдарды төлейміз.

PRMS стандарттарына сәйкес көмірсутегі қорлары:

PRMS стандарттарына сәйкес көмірсутегі қорлары:

 

Мұнай мен конденсаттың дәлелденген және ықтимал қорлары, млн барр.

3 209

– Мұнай мен конденсаттың дәлелденген қазылатын қорлары, млн барр.

1 826

– Мұнай мен конденсаттың дәлелденген қазылмаған қорлары, млн барр.

522

– Мұнай мен конденсаттың ықтимал қорлары, млн барр.

860

Сұйылтылған көмірсутегі газдардың дәлелденген және ықтимал қорлары, млн барр.

95

– Сұйылтылған көмірсутегі газдардың дәлелденген қазылатын қорлары, млн барр.

35

– Сұйылтылған көмірсутегі газдардың дәлелденген қазылмайтын қорлары, млн барр.

29

– Сұйылтылған көмірсутегі газдардың ықтимал қорлары, млн барр.

30

Тауарлық газдың дәлелденген және ықтимал қорлары, млн барр. н.э

810

– Тауарлық газдың дәлелденген қазылатын қорлары, млн барр. н.э

419

– Тауарлық газдың дәлелденген қазылмайтын қорлары, млн барр. н.э

216

– Тауарлық газдың ықтимал қорлары, млн барр. н.э

175

Көмірсутегілердің дәлелденген және ықтимал қорларының барлығы, млн барр. н.э

4 114

 

 

Өндіру көлемі:

 

Мұнайды өндіру, млн барр.

174

Конденсатты өндіру, млн барр.

6

Табиғи газды өндіру, млн барр. н.э

54

Барлық көмірсутегілер, млн барр. н.э

234

 

 

ГКЗ бойынша көмірсутегілер қорлары:

 

ABC1 санаты бойынша мұнай қоры, млн барр.

5 379

ABC1 санаты бойынша конденсат қоры, млн барр.

358

ABC1 санаты бойынша табиғи газ қорлары, млн барр. н.э

3 008

ABC1 санаты бойынша көмірсутегі қорларының барлығы, млн барр. н.э

8 744

«ҚазТрансГаз»АҚ (бұдан әрі – КТГ) компаниялар тобына екі мұнай пайдаланушы: «Амангелді Газ» ЖШС және «ҚМГ-Қансу Оперейтинг» ЖШС енгізіледі, бұлар Аманкелді тобындағы кенорындарды және Қансу кенорнын барлау және қазумен айналысады.

КТГ компаниялары тобындағы 2017 жылы дәлелденген бағалау мен өндіру қорларының көлемі мен типі:

Амангелді тобындағы кенорындар:

  • С1 санаты бойынша – 26 762 млн м3, С2 санаты бойын-ша – 13 664 млн м3 геологиялық қорлар;
  • С1 санаты бойынша – 18 984 млн м3, С2 санаты бойын-ша – 9 733 млн м3 газдың шығарылатын қорлары;
  • С1 санаты бойынша – 1 522,2 мың т, С2 санаты бойынша – 664,2 мың т конденсаттың геологиялық қорлары;
  • С1 санаты бойынша– 493,8 мың т, С2 санаты бойын-ша – 304,45 мың т. Конденсаттың шығарылатын қорлары;
  • өндірілетін газ көлемі – 343,738 млн м3, жоспар кезінде – 343,687 млн м3 құрайды;
  • өндірілген конденсат көлемі – 20,650 мың т, жоспар кезінде – 20,125 мың т құрайды.

Қансу кенорны геологиялық барлау жұмыстары кезеңінде, газ қорлары С1 + С2 санаттары бойынша 4 314 млн м3 мөлшерінде пайдалы қазбалардың мемлекеттік балансындағы болжамды баланстан тыс (болжамдалған) пайдалы қазба ретінде ескерілген.

(Анықтамалық: С1 санаты бойынша – дәлелденген қорлар, С2 санаты бойынша – алдын ала бағаланған (барланбаған)).