Экологиялық баланс

Біздің мақсатымыз – біздің қызметіміздің қоршаған ортаға теріс әсерін үздіксіз азайту. Қызметіміздің басым бағыттары мыналар болып табылады: парникті газ тасталымдарын басқару, жалындатып жағуды қысқарту, тарихи қалдықтарды кәдеге жарату, жерді құнарландыру және энергия тиімділігін арттыру.

Нысаналы функционалға қол жеткізу мақсатында ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ блогы келесі жобаны іске асыруда:

  • Еңбекті және қоршаған ортаны басқарудың жаңа моделін енгізу

7-қағидат

Қоршаған орта: Іскерлік орталар экологиялық проблемаларды шешу кезінде аса мұқият тәсілдерді қолдауы тиіс.

8-қағидат

Қоршағанорта:Іскерлік орталар үлкен экологиялық жауапкершілікті алға жыл жыту үшін бастамалар көтеруі тиіс.

9-қағидат

Қоршаған орта: Іскерлік орталар экологиялық қауіпсіз технологияларды тарату және дамытуды ынталандыруы тиіс

ЕСЕП БЕРУШІЛІК

Біз ресурстарға (энергияны, шикізатты, суды қоса алғанда) үнемді қарау, шығарындыларды, қалдықтарды дәйекті қысқарту және өнімділігі жоғары энергия және ресурс сақтаушы технологияларды енгізу жолымен қоршаған ортаға және қоғамға өз қызметіміздің кері әсерін барынша азайтуға ұмтыламыз.

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша қызмет Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі вице президенті мен корпоративті корталық таүйлестіріледі. Корпоративті корталық жетістіктерді талдайды және ЕҚОҚ саласындағы болашақтағы қызмет үшін мақсаттар мен міндеттерді және жақсартуға арналған энергиялық тиімділікті анықтайды, өткен кезеңдердегі көрсеткіштер және сала бойынша жетекші халықаралық компаниялардың (IOGP, IPIECA) осыған ұқсас көрсеткіштері бойынша бенчмаркинг өткізеді, өндірістік объектілердің аудитін жүзеге асырады. Біз экологиялық салауаттылықты сақтау және қоршаған ортаға келеңсіз әсерлерді азайту мақсатында жаңа практикалар мен технологияларды қолдану мен енгізу мүмкіндіктерін үздіксіз зерттейміз.

ЕҚОҚ бойынша мәселелер ай сайын ҚМГ Басқармасымен ДК отырыстарында тыңдалады, ал бұл басшылармен мамандардың жауапкершілігін арттырады.