GRI content Index мазмұн көрсеткіші

GRI Стан-дарты

Көрсеткіштер

Беттің нөмірі

Алып тастау / алып тастау себебі

БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарына байланысты 

17 жаһандық Тұрақты даму мақсаттарымен байланыс 

GRI 101 2016 жылы құрылды

Есептіліктің жалпы стандарттық элементтері

GRI 102 2016 есептіліктің жалпы стандартты элементтері

102-1

Ұйымның атауы

8

 

 

 

102-2

Негізгі сауда белгілері, өнім мен қызметтер

11, 12, 13, 15, 16, 118

 

 

 

102-3

Ұйымның штаб-пәтерінің орналасқан жері

8, 157

 

 

 

102-4

Өндірістік алаңдардың орналасқан жері

10, 11, 12, 13, 15, 54, 55

 

 

 

102-5

Меншік пен ұйымдық-құқықтық нысанның сипаты

8

 

 

 

102-6

Ұйым жұмыс істейтін нарықтар

10, 11, 12, 13, 15, 54, 55

 

 

9

102-7

Ұйым ауқымы

10, 11, 12, 13, 15, 54, 55

 

 

9

102-8

Қызметкерлер мен басқа да қызметкерлердің саны

16, 93

 

 

 

102-9

Жеткізу тізбегі

59

 

 

12

102-10

Ауқымның, құрылым мен меншіктің айтарлықтай өзгеруі

6, 19 ,24, 52, 59

 

 

9,12

102-11

Сақтық қағидатын қолдану

65

 

7

 

102-12

Сыртқы бастамашылықтар

48

 

 

17

102-13

Қауымдастықтардағы мүшелік

49

 

 

17

102-14

Жоғары басшылықтың мәлімдемесі 

6, 24

 

 

 

102-15

Негізгі әсер ету, тәуекелдер мен мүмкіндіктер

6, 19, 24, 46, 52, 55

 

 

9

102-16

Мінез-құлықтың құндылықтары, қағидаттары, стандарттары мен нормалары

4, 19, 41

 

 

5,10

102-17

Консультация алу үшін жүгіну тетіктері мен этикалық емес мінез-құлық туралы хабарламалар

41, 42

 

 

5,10

102-18

Корпоративтік басқару құрылымы

26

 

 

16

102-19

Өкілеттіктерді беру

30, 130

 

 

 

102-20

Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік тақырыптар үшін жауапты басшы лауазымдар

27, 30, 31, 34

 

 

 

102-21

Мүдделі тараптармен экономикалық, экологиялық және әлеуметтік тақырыптар бойынша консультациялар

26, 28, 30, 32, 34, 79, 143

 

 

 

102-22

Корпоративтік басқарудың жоғары органы мен оның комитеттерінің құрамы

26, 28

 

 

 

102-23

Жоғары басқару органының төрағасы

28

 

 

 

102-24

Корпоративтік басқарудың жоғары органының мүшесіне кандидаттарды ұсыну және таңдау

28, 130

 

 

 

102-25

Мүдделер қақтығы

130

 

 

 

102-26

Мақсаттарды, құндылықтар мен стратегияны белгілеуде корпоративтік басқарудың жоғары органының ролі

28, 34, 130

 

 

 

102-27

Жоғары басқару органының корпоративтік басқарудың жоғары органы мүшелерінің ұжымдық білімі

28, 39, 130

 

 

 

102-28

Корпоративтік басқарудың жоғары органының қызметін бағалау

32, 130

 

 

 

102-29

Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік салдарды анықтау

28, 31, 34, 39, 64

 

7

 

102-30

Тәуекелдерді басқару процестерінің тиімділігі

130

 

 

 

102-31

Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік тақырыптарға шолу

31, 34

 

 

 

102-32

Тұрақты даму саласындағы есепті дайындау корпоративтік басқарудың жоғары органының ролі

34

 

 

 

102-33

Сыни маңызды проблемалар туралы хабарлау

41, 42, 130

 

 

 

102-34

Сыни маңызды проблемалардың сипаты мен саны

27, 65, 130

 

 

 

102-35

Сыйақы саясаты

130

 

 

 

102-36

Сыйақыны белгілеу процесі

130

 

 

 

102-37

Еңбекақыға қатысты мүдделі тараптардың қатысуы

130

 

 

 

102-38

Жылдық сыйақы коэффициенті

құпия

құқықтық  міндеттемелерге байланысты

 

 

102-39

Жылдық сыйақы коэффициентін пайыздық ұлғайту

құпия

құқықтық  міндеттемелерге байланысты

 

 

102-40

Мүдделі тараптар топтарының тізімі

36, 43

 

 

17

102-41

Ұжымдық еңбек шарттары

43

 

 

17

102-42

Мүдделі тараптардың сәйкестендіру және белгілеу

36, 39, 143

 

 

17

102-43

Мүдделі тараптармен өзара іс-әрекет жасауға көзқарас

36, 39, 41, 42, 43, 118, 143

 

 

17

102-44

Негізгі тақырыптар және қауіп-қатерлер

6, 43, 46, 118, 126

 

 

 

102-45

Шоғырландырылған қаржы есептілігіне қосылған заңды тұлғалардың тізбесі

39

 

 

 

102-46

Есептердің мазмұнын және тақырыптар есебін белгілеу

36, 39, 139

 

 

 

102-47

Маңызды тақырыптардың тізбесі

36, 39

 

 

 

102-48

Қайта жариялау

39, 82

 

 

 

102-49

Есептіліктегі өзгерістер

36, 39

 

 

 

102-50

Есептік кезең 

2, 36, 39

 

 

 

102-51

Соңғы Есеп беру күні

39, 157

 

 

 

102-52

Есептілік циклі

39

 

 

 

102-53

Есепке немесе оның мазмұнына қатысты сұрақтар үшін байланыс ақпараты

39

 

 

 

102-54

GRI стандарттарына сәйкес Есепті дайындаудың таңдалған нұсқасы туралы ақпарат

2, 36, 39

 

 

 

102-55

GRI мазмұнының көрсеткіші

144

 

 

 

102-56

Сыртқы куәландыру 

36, 39, 144

 

 

 

Маңызды тақырыптар

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

52, 58, 120

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

52, 55, 58, 120

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы көзқарасты бағалау

55, 58, 120

 

 

 

GRI 201 Экономикалық нәтижелілік 2016

201-1

Белгіленген және бөлінген тікелей экономикалық құн

120, 130

 

 

8,7

201-2

Климаттың өзгеруіне байланысты қаржы аспектілері мен өзге де тәуекелдер және мүмкіндіктер

130

 

 

 

201-3

Белгіленген жеңілдіктері бар зейнеткерлік жоспарларға байланысты міндеттемелердің қамтамасыз етілуі

құпия

құқықтық  міндеттемелерге байланысты

 

 

201-4

Мемлекеттен алынған қаржылай көмек

130

 

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

102

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

102

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы көзқарасты бағалау

102

 

 

 

GRI 202 Нарыққа қатысу 2016

202-1

Қызметкерлердің бастапқы деңгейінің стандартты жалақының қызметтің елеулі өңірлеріндегі белгіленген

102

 

 

13

202-2

2 Қызметтің елеулі өңірлеріндегі, жергілікті халық өкілдерінің арасынан қабылданған жоғары рангтегі басшылар үлесі

102

 

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

58

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

58

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы көзқарасты бағалау

58

 

 

 

GRI 203 Тікелей емес экономикалық әсер 2016

203-1

Инфрақұрылымға инвестицияларды дамыту және әсері, тегін қызметтер

58

 

 

8

203-2

Тікелей емес экономикалық әсер ету

58

 

 

8

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

59

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

59

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы көзқарасты бағалау

59

 

 

 

GRI 204 Сатып алу практикасы 2016

204-1

Жергілікті өнім берушілер шығыстарының үлесі

60

 

 

12

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

61

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

61

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы көзқарасты бағалау

61

 

 

 

GRI 205 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жасау 2016

205-1

Сыбайлас жемқорлыққа байланысты тәуекелдер мәніне бағаланатын өндірістік бөлімшелер

61

 

10

16

205-2

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет ету саясаттары мен әдістері туралы хабарлау және оларды оқу

61

 

10

6

205-3

Сыбайлас жемқорлықтың расталған жағдайлары мен қолданылған іс- әрекеттер

61

 

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

119

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

119

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

119

 

 

 

GRI 206: Бәсекелестікке қарсы әрекет 2016

206-1

Бәсекелестікке қарсы іс-қимыл, трастқа қарсы және монополияға қарсы практикалар бойынша құқықтық іс-қимылдар 

119

 

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

130

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

130

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

130

 

 

 

GRI 301 Материалдар 2016

301-1

Материалдарды салмағы және көлемі бойынша пайдалану 

130

 

 

 

301-2

Өңделген шикізатты пайдалану 

130

 

 

7

301-3

Қалпына келтірілген өнім және орау материалдары 

130

 

 

7

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

66

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

66

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

66

 

 

 

GRI 302 Энергия 2016

302-1

Ұйымның ішінде энергияны тұтыну

66

 

 

 

302-2

Ұйымнан тыс жерде энергияны тұтыну

66

 

 

 

302-3

Энергиялық сыйымдылық

67

 

 

 

302-4

Энергия тұтынудың қысқартылуы

68

 

 

 

302-5

Сатып өнімнің немесе қызметтердің энергиясына деген қажеттіліктің төмендеуі

Қолданыл-майды

Өнім ерекшелігіне байланысты

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

69

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

69

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

69

 

 

 

GRI 303 Су 2016

303-1

Су көздері бойынша бөлінген алынатын судың жалпы көлемі

69

 

 

 

303-2

Ұйымның су айдауы елеулі әсер ететін су көзі

69

 

 

6

303-3

Көп рет және қайта пайдаланылатын судың үлесі мен жалпы көлемі

69

 

 

6

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

72

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

72

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

72

 

 

 

GRI 304 Биологиялық әртүрлілік 2016

304-1

Меншіктегі, жалдаудағы немесе басқарудағы және ООПТ-да және олардың шекараларынан тыс жердегі биологиялық әртүрліліктің жоғары құндылығы бар аумақтардағы өндірістік алаңдар

72

 

 

14,15

304-2

Қызметтің, өнімнің және қызметтердің биологиялық әртүрлілікке елеулі әсер ету

72

 

 

 

304-3

Сақталған немесе қалпына келтірілген тіршілік ету ортасы

72

 

 

14,15

304-4

Ұйымдардың қызметі қозғайтын қорғалатын түрлердің, тіршілік ету орындарының МСОП қызыл тізіміне және қорғалатын түрлердің ұлттық тізіміне енгізілген түрлердің жалпы саны

72

 

 

14,15

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

79

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

79

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

79, 82

 

 

 

GRI 305 Шығарындылар 2016

305-1

Тікелей парниктік газ тасталымдары

80

 

 

 

305-2

Жанама энергетикалық парниктік газ тасталымдары

Ақпарат қол жетімсіз               

Ақпарат ҚР заңнамасындағы ерекшелікке байланысты жасалған жоқ, бірақ болашақта жасау жоспарланып отыр

 

 

305-3

Парниктік газдардың өзге де жанама мәселелер

Ақпарат қол жетімсіз               

Ақпарат ҚР заңнамасындағы ерекшелікке байланысты жасалған жоқ, бірақ болашақта жасау жоспарланып отыр

 

 

305-4

Парниктік газ тасталымдарының қарқындылығы

80

 

 

 

305-5

Парниктік газ тасталымдарының қысқартылуы

80

 

 

 

305-6

Озонды бұзатын заттардың тасталымы

80

 

 

 

305-7

NOx, SOx тасталымдар мен басқа да маңызды ластағыш заттар

82

 

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

76, 85

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

76, 85

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

76, 85

 

 

 

GRI 306 Шығарындылар мен қалдықтар 2016

306-1

Ағынды су мен қабылдайтын объектінің сапасы көрсетілген тасталым көлемі

85

 

 

 

306-2

Жұмыс істеу түрлері мен әдістері бойынша бөлінген қалдықтар

85,86

 

 

12

306-3

Елеулі төгілу

76

 

 

 

306-4

Қауіпті қалдықтарды тасымалдау

86

 

 

 

306-5

Ұйымның тасталымдары мен оның аумағынан жер бетіндегі ағынды су елеулі әсер ететін су объектілері

72, 86

 

 

14

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

90

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

90

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

90

 

 

 

GRI 307 Экологиялық талаптарға сәйкестік 2016

307-1

Экологиялық заңнама мен нормативтік талаптарды сақтамау

90

 

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

91

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

91

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

91

 

 

 

GRI 308 Өнім берушілерді экологиялық бағалау 2016

308-1

Экологиялық критерийлер бойынша бағалаудан өткен жаңа өнім берушілер 

91

 

 

17

308-2

Жеткізу тізбегінде қоршаған ортаға теріс әсер ету және қабылданған шаралар 

91

 

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

93

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

93

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

93

 

 

 

GRI 401 Жұмыспен қамту 2016

401-1

Жаңадан қабылданған қызметкерлер мен кадрлардың тұрақтамауы

94,95

 

 

8

401-2

Жұмыспен толық қамту шарттарында жұмыс істейтін қызметкерлерге берілетін, уақытша немесе жұмыспен уақытша немесе толық емес қамту шарттарында жұмыс істейтін қызметкерлерге берілмейтін жеңілдіктер

95

 

 

8

401-3

Ана/әке болуына байланыс демалыс

95

 

 

8, 5

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

95

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

95

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

95

 

 

 

GRI 402 Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынастары 2016

402-1

Қызметтегі елеулі өзгерістерге қатысты хабарландырудың ең қысқа кезеңі

95

 

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

107

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

107

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

107

 

 

 

GRI 403 Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік 2016

403-1

Денсаулық және қауіпсіздік жөніндегі ресми бірлескен комитеттерінде ұсынылған персонал үлесі

107

 

 

3, 11

403-2

Өндірістік жарақаттылық түрлері мен деңгейі, жоғалған күндер және жұмыс орнында болмау коэффициенті, сондай-ақ кісі өліміне әкеп соққан жағдайлардың жалпы саны

111

 

 

3, 11

403-3

Жоғары жарақаттылығы мен ауру-сырқаттың жоғары тәуекелі бар қызметкерлер

109

 

 

 

403-4

Кәсіподақтармен жасалатын ресми келісімдерде денсаулық пен қауіпсіздік мәселелерін көрсету

109

 

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

111

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

98,101

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

98,101

 

 

 

GRI 404 Даярлау және білім 2016

404-1

Бір қызметкерге шаққандағы оқу сағаттарының орта жылдық саны

98,101

 

 

4

404-2

Дағдылар мен білімді дамыту бағдарламалар, сондай-ақ мансапты аяқтау кезінде қолдау бағдарламасы

99

 

 

4

404-3

Мансап нәтижелілігі мен дамуын оқтын-оқтын бағалау жүргізілетін қызметкерлердің үлесі

100,112

 

 

4

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

101

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

102

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

102

 

 

 

GRI 405 Әр түрлі және тең мүмкіндіктер 2016

405-1

Корпоративтік басқару мен қызметкерлердің әр түрлі органдары

102

 

 

10

405-2

Еркектер мен әйелдердің базалық айлықақыларының қатынасы

102

 

 

10

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

61, 96

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

61, 96

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

61, 96

 

 

 

GRI 406 Кемсітуге жол бермеу 2016

406-1

Кемсіту жағдайлары мен қабылданған түзету іс-әрекеттері

61, 96

 

4,1

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

96

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

96

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

96

 

 

 

GRI 407 Қауымдастықтар мен ұжымдық келіссөздерді жүргізу бостандығы 2016

407-1

Қауымдастықтар мен ұжымдық келіссөздерді жүргізу бостандығын пайдалану құқығы елеулі тәуекелге ұшырауы мүмкін бөлімшелер мен өнім берушілер

96

 

3

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

96

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

96

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

96

 

 

 

GRI 408 Балалар еңбегі 2016

408-1

Балалар еңбегін пайдаланудың елеулі тәуекелі бар бөлімшелер мен өнім берушілер

96

 

4

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

61

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

61

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

61

 

 

 

GRI 409 Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек 2016

409-1

Балалар еңбегін пайдаланудың елеулі тәуекелі бар бөлімшелер мен өнім берушілер

61

 

4

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

61

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

61

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

61

 

 

 

GRI 410 Қауіпсіздікті қамта - масыз ету практикасы 2016

410-1

Адам құқықтарының аспектілеріне қатысты саясаттар мен рәсімдер бойынша оқудан өткен қауіпсіздік қызмет қызметкерлерінің үлесі

61

 

 

16

GRI 411 Жергілікті және аз халықтың құқықтары 2016

411-1

Жергілікті және аз халықтардың құқықтарын қозғайтын бұзушылықтар жағдайы

Қол-даныл-майды

ҚР заңнамасына байланысты, елеусіз тақырып

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

61

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

61

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

61

 

 

 

GRI 412 Адам құқығын бағалау 2016

412-1

Оларға қатысты адам құқығын қорғауды бағалау немесе адам құқықтарына байланысты әсерді бағалау жүргізілген операциялар

61

 

 

16

412-2

Қызметкерлерді адам құқықтарын сақтау саясаттары мен рәсімдеріне оқыту

61

 

 

16

412-3

Адам құқықтары мәселелеріне жататын немесе адам құқығы тұрғысынан бағалаудан өткен ережелерді қамтитын елеулі инвестициялық келісімдер мен келісімшарттар

61

 

 

16

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

105

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

105

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

105

 

 

 

GRI 413 Жергілікті қауымда – стықтар 2016

413-1

Жергілікті қауымдастықтармен өзара іс-әрекет жасайтын бағдарламалары, Жергілікті қауымдастықтарға қызметтің әсерін бағалау бағдарламалары мен жергілікті қауымдастық бағдарламалары іске асырылған бөлімшелердің пайызы.

105

 

 

 

413-2

Жергілікті қауымдастықтарға елеулі іс жүзіндегі және ықтимал теріс әсері бар бөлімшелер

105

 

 

 

GRI 414 Өнім берушілерді әлеуметтік бағалау 2016

414-1

Әлеуметтік критерийлер қолданылып, скринингтен өткен жаңа өнім берушілер

Қолда-нылмайды

Ішкі қағидалар мен рәсімдерге байланысты

 

 

414-2

Жеткізу тізбегіндегі теріс әлеуметтік әсерлер мен қолданылған әрекеттер

Қолда-нылмайды

Ішкі қағидалар мен рәсімдерге байланысты

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

 

 

 

GRI 415 Мемлекеттік саясат 2016

415-1

Мемлекеттік/әлеуметтік қажеттіліктерге қайырмалдықтар

Қолда-нылмайды

Ішкі қағидалар мен рәсімдерге байланысты

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

115

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

115

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

115

 

 

 

GRI 416 Тұтынушының денсаулығы және қауіпсіздігі 2016

416-1

Өнім мен қызметтер санаттарының тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігіне әсерін бағалау

115

 

 

 

416-2

Өнім мен қызметтердің тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігіне әсеріне қатысты сәйкессіздің жағдайлары

115

 

 

3

GRI 417 2016 өнім мен қызметтерді маркалау

417-1

Рәсімдер талап ететін өнім мен қызметтердің қасиеттері туралы ақпараттың түрлері

Қолда-нылмайды

Өнім ерекшелігіне байланысты

 

 

417-2

Өнім мен қызметтердің қасиеттері туралы ақпарат пен маркалауға қатысты нормативтік талаптар мен ерікті кодекстерге сәйкессіздік жағдайлары

Қолда-нылмайды

Өнім ерекшелігіне байланысты

 

 

417-3

Маркетингтік коммуникацияларға қатысты нормативтік талаптар мен ерікті кодекстерге сәйкессіздік жағдайлары

Қолда-нылмайды

Өнім ерекшелігіне байланысты

 

 

GRI 418 Тұтынушының дербес құқықтылығы 2016

418-1

Тұтынушының қол сұқпаушылығының бұзылуына қатысты негізделген шағымдар

Қолда-нылмайды

Өнім ерекшелігіне байланысты

 

 

GRI 103 Менеджмент саласындағы көзқарас 2016

103-1

Тақырыптар мен оның шекараларының маңыздылығын түсіндіру

119

 

 

 

103-2

Менеджмент пен оның компоненттері саласындағы көзқарас

119

 

 

 

103-3

Менеджмент саласындағы

119

 

 

 

GRI 419 Әлеуметтік-экономикалық талаптарға сәйкестілік 2016

419-1

Әлеуметтік-экономикалық саладағы заңнама мен нормативтік талаптардың сақталмауы

119

 

 

 

GRI G4 Салалық қосымша: Мұнай және Газ

OG1

Бағалау және дәлелденген қорлар мен өндіру көлемі мен сыныптамасы

53

 

 

 

OG2

Жаңғыртылған энергия көздеріне салынатын инвестициялардың жалпы сомасы

122, 128

 

 

7, 9, 13

OG3

Су көздері бойынша бөлінген өндірілген жаңғыртылған энергияның жалпы көлемі

122, 128

 

 

 

OG4

Биологиялық әртүрлілік пен мониторингі бағаланған және бақыланған елеулі өндірістік алаңдардағы сан мен пайыз

72, 75

 

 

14, 15

OG5

Өндірілген ілеспе-қабат су көлемі мен оны кәдеге жарату

86

 

 

 

OG6

Өртенген және таратылған көмірсутегі көлемі

80, 84

 

 

 

OG7

Бұрғылау қалдықтарының саны және оларды өңдеу және жою стратегиясы

86

 

 

 

OG8

Отындағы бензолдыңғ қорғасынның және күкірттң болуы

87

 

 

 

OG9

Жергілікті халықтар қауымы қатысатын немесе қызметі әсер еткен және нақты өзара іс-қимыл жасау стратегиялар қолданылатын операциялар

65

 

 

 

OG10

Жергілікті қауыммен және жергілікті халықтармен елеулі даулардың саны және сипаттамасы

65

 

 

 

OG11

Пайдаланудан шығарылған учаскелер және пайдаланудан шығару процесінде тұрған учаскелер саны

Қолда-нылмайды

Есепті кезең үшін елеусіз тақырып

 

 

OG12

Мәжүрлі түрде қайта қоныстандыру жүргізілген операциялар, қайта қоныстанғандар, әрқайсысында қайта қоныстанғандар саны, және қызмет нәтижесінде олардың өмірі қалай әсерге ұшырады

65,105

 

 

 

OG13

Қызметтің түрлері бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік оқиғаларының саны

113

 

 

3, 11

OG14

Орнықтылық критерийлеріне сәйкес келетін өндірілген және сатып алынған биоотын көлемі

Қолда-нылмайды

Жүрізіл-мейді