Тұрақты болашақты құра отырып 2017 ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Мазмұны

Есеп туралы

Ұзақ мерзімді кірістілік әлеуметтік әділдікпен және қоршаған ортаны қорғаумен ұштасуы тиіс деген түсінік кеңінен тарап келеді.

Толығырақ