ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК
01
БІЗДІҢ БАСҚАРУ ТӘСІЛІМІЗЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша менеджмент жүйесі

02
ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК
* IOGP – International Association of Oil & Gas Producers (https://www.iogp.org/)
03
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ
04
ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК


Төтенше (дағдарыстық) жағдайларды жоюға дайындық


Оқиғаның елеулілік дәрежесінің артуыҚұрлыққа төгілуді алдын алу

05
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР


Энергия ресурстарын тұтыну

Энергия тұтынуды қысқарту*


Энергия сыйымдылығы

Су ресурстарын пайдалану

Су ізі


Біздің орналасқан аймақтардағы қорғалатын табиғи аумақтар және флора мен фаунаның шалынатын түрлері

Биоалуантүрліліктің негізгі аймақтарына қатысты өндірістік қызметтің орналасуы мен ауқымы

Учаске Орналасқан жері Биоалуантүрліліктің негізгі аймақтары (БНА) БНА-ға қатысты орналасқан жері Келісімшарттық аумақ ауданы (ш. км) Әсерді төмендету бойынша жоспар
Кансу Маңғыстау облысының Қарақия ауданы Кендірлі-Қаясан қорық аймағы және Үстірт мемлекеттік қорығы Қорық аймағында орналасқан және қорықтың жанында орналасқан 4 374,6 Жобадан шығу туралы шешім қабылданды
Самтыр Маңғыстау облысының оңтүстікшығысы Кендірлі-Қаясан қорық аймағы және Үстірт мемлекеттік қорығы Қорықтың жанында орналасқан 10 396,9 Іздестіру-барлау жұмыстарын жобалау сатысы
Өріктау Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Жергілікті маңызы бар «Көкжиде-Құмжарған» мемлекеттік табиғи кешенді қорықшасы Аумақтың бір бөлігін қамтиды 239,9 Гидрогеологиялық мониторинг
Әлібекмола және Қожасай Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Көкжиде құмдары Көкжиде жерасты сулары Жақын орналасқан 156,5 Гидрогеологиялық мониторинг
Жамбыл КТҚС Атырау ауданы КТҚС-ның ерекше экологиялық сезімтал аймағы, Новин қорықшасы Қорық аймағында орналасқан және аумақтың бір бөлігін қамтиды 1 935,2 Тұрақты экологиялық мониторинг, теңіз мұнай операцияларын жүргізу кезіндегі шектеулер
Исатай КТҚС орталық бөлігі, Маңғыстау облысы КСШ-ның ерекше экологиялық сезімтал аймағы Қорық аймағында орналасқан 1 060 Маусымдық аялық экологиялық зерттеулер, тұрақты экологиялық мониторинг

Теңізде төгілудің алдын алу

Климаттың өзгеруі және атмосфералық ауаның сапасы

ҚМГ компаниялар тобымен жұмыс істеу саясаты:

Парниктік газдар шығарындылары

ҚМГ Көміртегі есептілігі бойынша Климаттық бағдарлама (CDP – Carbon Disclosure Project) шеңберінде көміртегі шығарындылары туралы ақпаратты ашу жобасын алғаш рет әзірледі, онда ҚМГ барлық активтері бойынша, соның ішінде халықаралық активтері (Румыния, Грузия) бойынша 2018 жылғы парниктік газдардың (ПГ) тікелей және жанама шығарындыларының көлемі туралы деректер ашылатын болады.

2018 жылғы ПГ шығарындылары бойынша деректер верификацияланып, CDP алаңында мынадай сілтеме бойынша орналастырылды: https://www.cdp.net*

* Сауалнама CDP платформасында 2019 жылдың ортасына қарай орналастырылады. Сауалнамамен танысу үшін сілтеме бойынша «Іздеу» бөліміне өтіп, Компанияның атауын ағылшын тілінде енгізіңіз: «KazMunayGas National Company JCS». Парниктік газдар шығарындыларын есептеу әдістемесі, сондай-ақ 305-2, 305-3, 305-4, 305-5 ашу CDP алаңында сипатталған және орналастырылған.


Метанның жылыстауын тікелей анықтау жобасы


Өндірудегі СО2 шығарындыларының қарқындылығы, тонна / 1 000 тонна

KMG
IOGP

Мұнай өңдеудегі шығарындылардың қарқындылығы, тонна / 1 000 тонна

KMG

Өндірудегі СН4 шығарындыларының қарқындылығы, тонна / 1 000 тонна

KMG
IOGP

Қызмет бағыттары бойынша парниктік газдардың тікелей шығарындылары

Өндіру
Өңдеу
Тасымалдау
Атмосфералық ауаның сапасы

ҚМГ компаниялар тобында атмосфераға ластаушы заттардың жалпы шығарындылары, мың тонна
2016 2017 2018
Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары, барлығы, оның ішінде: 241,1 256,3 269,3
NOx шығарындылары 12,9 13,8 16,7
SOx шығарындылары 16,9 14,8 13,6
басқа ластаушы заттардың шығарындылары 211,3 227,7 239,1
ҚМГ компаниялар тобындағы ластаушы заттардың үлестік шығарындылары
2016 2017 2018
КСШ өндіру, т/1000 т өндірілген көмірсутек шикізаты м.б. 2,14 2,35 1,93
Мұнай өңдеу, т/1000 т өңделген мұнай 3,3 3,3 3,3
Мұнайды тасымалдау, т/1000 т тасымалданатын мұнай 0,5 0,5 0,5
Газды тасымалдау, т/1000 т тасымалданатын газ м.б. 1,4 1,2 1,4
Өндірілген КСШ 1 000 т м.б. шаққанда SOx шығарындылары, 2018 ж.
Өндірілген КСШ 1 000 т м.б. шаққанда NOx шығарындылары, 2018 ж.

Шикі газды тиімді пайдалану

Сала бойынша ІМГ жағу қарқындылығы көрсеткішінің бенчмаркингі
Шикі газды жалындатып жағу көлемі
2016 2017 2018
Шикі газды жалындатып жағудың жалпы көлемі, млн м3 322,8 315,8 148,9
ІМГ тиімді пайдалану деңгейі, % 86 85 93
Шикі газды жағу қарқындылығы, т/1000 өндірілген КСШ 12 11 6

Шикі газды кәдеге жарату жөніндегі инфрақұрылым мен заманауи қуаттардың құрылысы өндіруші активтерді толық көлемде әзірлеуге және парниктік газдар мен ластаушы заттардың атмосфераға шығарындыларын айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді.

2018 жылы жағылған газдың мұнай баламасында көмірсутек шикізатын өндірудің жалпы көлеміне қатынасының орташа көрсеткіші ҚМГ компаниялар тобы бойынша КСШ өндірудің мың тоннасына 6 тоннаны құрады, IOGP орташа көрсеткіші – 12,1.

Қалдықтарды басқару

Бұрғылау қалдықтарының пайда болуы

Құрлықтағы жобалар Теңіздегі жобалар
Пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі, мың тонна Бұрғылау шламы, мың тонна Пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі, мың тонна Бұрғылау шламы, мың тонна
2014 116,50 236,95 0,91 0,88
2015 83,08 200,62 1,14 1,10
2016 44,24 107,13 0 0
2017 49,50 134,28 0,99 1,06
2018 37,05 137,19 1,36 0,81

Қауіпті қалдықтарды тасымалдау

ҚМГ қауіпті қалдықтарды Қазақстанға/одан тысқары жерлерге импорттамайды және экспорттамайды.
06
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК