КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ОРНЫҚТЫ ДАМУ
01
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
Жоғары басқару органының және оның комитеттерінің құрамы

Осы Есеп шыққан күнгі Директорлар кеңесінің құрамы мынадай:

Осы Есеп шыққан күнгі Комитеттер құрамы мынадай:
Стратегия және портфельді басқару комитеті
1. Уайт Стивен Джеймс, Комитет төрағасы
2. Уолтон Кристофер Джон
3. Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы
4. Грюал Балжит Каур
5. Дайер Филип Джон
6. Виана Палья Да Сильва Луис Мария
7. Эспина Энтони
Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет
1. Виана Палья Да Сильва Луис Мария, Комитет төрағасы
2. Дайер Филип Джон
3. Уолтон Кристофер Джон
4. Уайт Стивен Джеймс
5. Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы
6. Эспина Энтони
Қаржы комитеті
1.Уолтон Кристофер Джон, Комитет төрағасы
2. Уайт Стивен Джеймс
3. Грюал Балжит Каур
4. Дайер Филип Джон
5. Виана Палья Да Сильва Луис Мария
6. Эспина Энтони
Аудит жөніндегі комитет
1. Дайер Филип Джон, Комитет төрағасы
2. Уайт Стивен Джеймс
3. Виана Палья Да Сильва Луис Мария
Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму комитеті
1. Дэйер Филип Джон, Комитет төрағасы
2. Уолтон Кристофер Джон
3. Уайт Стивен Джеймс
4. Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы
5. Виана Палья Да Сильва Луис Мария
02
ОРНЫҚТЫ ДАМУ
ОРНЫҚТЫ ДАМУ – БІЗДІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТЫМЫЗ

03
МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл әдістері мыналарды қамтиды:

Өзара іс-қимыл деңгейі Өзара іс-қимыл әдістері
Консультациялар:
Екі жақты өзара іс-қимыл; мүдделі тараптар Қор мен ұйымдардың сұрақтарына жауап береді
Сауалнамалар; фокус-топтар; мүдделі тараптармен кездесулер; ашық кездесулер; семинарлар; коммуникация құралдары арқылы кері байланыс ұсыну; консультациялық кеңестер
Келіссөздер:
Әлеуметтік әріптестік қағидаттары негізіндегі ұжымдық келіссөздер
Тартылу:
Екі жақты немесе көп жақты өзара іс-қимыл; барлық жақтан тәжірибе мен білімді арттыру, мүдделі тараптар мен ұйымдар тәуелсіз әрекет етеді
Көпжақты форумдар; консультациялық панельдер; консенсусқа жету процесі; бірлескен шешімдер қабылдау процесі; фокус-топтар; кері байланыс ұсыну схемалары
Ынтымақтастық:
Екі жақты немесе көп жақты өзара іс-қимыл; тәжірибе мен білімді бірлесіп өсіру, шешімдер мен шараларды бірлесіп қабылдау
Бірлескен жобалар; бірлескен кәсіпорындар; әріптестік; мүдделі тараптардың бірлескен бастамалары
Өкілеттіктер беру:
Мүдделі тараптар басқаруға қатысады
Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл мәселелерін басқаруға, стратегияға және операциялық қызметке интеграциялау
04
ЕСЕПТІҢ ЕЛЕУЛІ ТАҚЫРЫПТАРЫН АЙҚЫНДАУ
Елеулі тақырыптар тізімі

Экономикалық тақырыптар
4 Өндірісті жаңғыртуға арналған инвестициялар
7 Негізгі қаржылық көрсеткіштер
11Компанияның сатып алуға және өнім берушілермен жұмыс жасауға қолданатын тәсілдемелері
12Компанияның өз өнімдері үшін жауапкершілікті қамтамасыз ету тәсілдері: сапа және талаптарға сәйкестік
17Стратегияның негізгі мақсаттары мен бағыттары
20Өндірілетін өнім түрлері бойынша өндірістік нәтижелер
Персонал, қоғам, корпоративтік басқару
65 Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалар
73 Жарақаттану деңгейі
76 Көлік қауіпсіздігі
83 Жалақы және әлеуметтік пакет
84 Персоналдың денсаулығы және қауіпсіздігі
88 Персоналды оқыту және даярлау
86 Ұжымдық шарт
91 Қызметкерлерді тарту/жалдау
4 Персоналды уәждеу жүйесі
99 Қатысу өңірлерінің инфрақұрылымына инвестициялар
109 Тауарлардағы жергілікті қамту
115 Демеушілік және қайырымдылық
117 Қатысу аймақтарындағы жергілікті персоналды жұмысқа орналастыру
119 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
122 Іскерлік әдеп / Корпоративтік басқару
136 Компанияның Даму стратегиясының болуы, оның қолжетімділігі
Экология
25 Суды пайдалану
31 Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары
32 Ілеспе мұнай газын жалындатып жағуды қысқарту жөніндегі іс-шаралар
39 Қатысу аймақтарындағы қорғалатын табиғи аумақтар туралы ақпарат
41 Биоалуантүрлілікке әсері
53 Қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптарға сәйкестік
54 Қалдықтардың түрлері мен пайда болу көлемі
58 Энергияны тұтыну 47 Климаттың өзгеруіне байланысты тәуекелдер және оған бейімделу
49 Экология/климаттың өзгеруі жөніндегі халықаралық / жергілікті бастамаларға қатысу
61 Энергия тиімділігін арттыру және энергия сыйымдылығын төмендету жөніндегі шаралар
05
ӘДЕП ЖӘНЕ АДАЛДЫҚ
Құндылықтар, қағидаттар, стандарттар және мінез-құлық нормалары

Бекітілген Кодекске сәйкес, ҚМГ қызметі мынадай қағидаттарға негізделген:

06
ӘДЕПКЕ ЖАТПАЙТЫН МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ТУРАЛЫ КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРҒА ЖҮГІНУ ТЕТІКТЕРІ

07
СЕНІМ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ «ЖЕДЕЛ ЖЕЛІ»

2018 жылғы мәлімдемелер мен өтініштер, байланыс арналары бойынша, %

12%
25%36%
ИСД бойынша өтініштер мен жолдамалар
Пошта байланысы мен жеке қабылдау бойынша нұсқаулық
Қордың «Жедел желісі»