Директорлар
кеңесі
төрағасының үндеуі
01
Директорлар
кеңесі
төрағасының үндеуі
Кристофер Джон Уолтон
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ